Spoločnosť EKOBARD a.s. vyhlásila verejnú súťaž, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke. Verejný obstarávateľ v súlade so ZVO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty a informácie vo svojom profile https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/407914 Súťažné podklady si môžete stiahnuť aj na tomto mieste:

sutazne_podklady

Informácia:
Spoločnosť Ekobard a.s., ako vyhlasovateľ tohto verejného obstarávania nie je pre dané verejné obstarávanie osobou podľa § 7, 8, 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Vyhlasovateľ sa rozhodol použiť postup zadávania zákazky na daný predmet podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a to v rámci dobrovoľnej transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, ako osoba, ktorá nie je povinnou osobou uplatňovať pri obstarávaní ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. Predmet zákazky bude financovaný výhradne z vlastných zdrojov vyhlasovateľa.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *